Cele

  • Promocja nowoczesnych technologii, systemów i wyrobów budowlanych
  • Promocja osiągnięć naukowych
  • Promocja rynku budowlanego