Komitet organizacyjny

Maciej Banach, PW
Małgorzata Brych-Dobrowolska, PW
Justyna Ciemnicka, PW
Piotr Dominik, MOIIB
Andrzej Dzięgielewski, PW
Natalia Gasik-Kowalska, PW
Edyta Górecka, MOIIB
Justyna Jarzyńska, PW
Marek Kapela, PW
Artur Kiljan, PW
Artur Koper, PW
Anna Krawczyńska-Piechna, PW
Wojciech Kubissa, PW
Waldemar Kuciapski, MOIIB
Krzysztof Marcinkiewicz, MOIIB
Roman Marcinkowski, PW
Hanna Marszałek, MOIIB
Karol Prałat, PW
Monika Rutkowska-Ryciak, PW
Michał Stępień, MOIIB
Piotr Wiliński, PW
Małgorzata Wydra, PW
Tomasz Zakrzewski, MOIIB