Rada programowa

Mariusz Dobrzeniecki, PIIB
Andrzej Dzięgielewski, PW
Małgorzata Kacprzak, PW
Marek Kapela, PW
Artur Koper, PW
Wojciech Kubissa, PW – z-ca Przewodniczącego
Roman Lulis, MOIIB
Ilona Łącka, MOIIB
Roman Marcinkowski, PW
Tomasz Piotrowski, PIIB/MOIIB
Karol Prałat, PW – Przewodniczący
Iwona Wilińska, PW
Piotr Wiliński, PW