Szczegółowy program Forum

Dzień 130 czerwca 2023 r. (piątek)

830-900        Rejestracja Uczestników Forum (Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17)

900-930     Przywitanie Uczestników oraz wystąpienia okolicznościowe  (aula PW)

   Konferencja naukowo-techniczna „Wyzwania współczesnego budownictwa” (aula PW)

930-1100 Sesja I

 1. Realizacja kompleksu Olefin III w Płocku

mgr inż. Paweł Maciejewski, PKN ORLEN S.A.

 • Edukacja BIM – czego uczyć i jak uczyć studentów ?

dr inż. Andrzej Borkowski, Politechnika Warszawska

 • Metody organizacji prac i technologii budowy mostów składanych w warunkach eksploatacji cywilnej

mgr inż. Alicja Ostrowska, Wojciech Sztandur, Wojskowa Akademia Techniczna

 • Neutralność klimatyczna materiałów budowlanych na przykładzie silikatowych elementów murowych

Joanna Nowczyk, Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie”

1100-1130 Przerwa kawowa

1130-1300  Sesja II

 1. Analiza optymalizacyjna stopnia zbrojenia zginanych elementów żelbetowych o przekroju rzeczywiście teowym

mgr inż. Artur Kiljan, dr inż. Piotr Wiliński, dr inż. Piotr Dolny, Politechnika Warszawska

 • Wpływ popiołów lotnych na odporność napowietrzonych zapraw w połączonych warunkach niszczenia

dr inż. Monika Jaworska-Wędzińska, UTH Radom

 • Zastosowanie przemysłowej tomografii komputerowej (CT) do wspomagania badań materiałów geopolimerowych

dr hab. inż. Marek Ochowiak, prof. PP i inni, Politechnika Poznańska

 • Nowoczesne technologie pomiarowe wykorzystywane w przemyśle 4.0.

Tomasz Zawilski, Wojciech Chudy, ITA Polska Sp. z o.o.

 • W zgodzie z naturą! Nowoczesne systemy zagospodarowania i podczyszczania wód opadowych.

Rafał Błażejak, Anna Szymczyk, FUNKE Polska

1300-1400 Obiad dla uczestników Forum

           Konferencja  „Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie” (Dom Technika)

1500-1800 Przywitanie Uczestników oraz wystąpienia zaproszonych gości

 1. Jak Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera rozwój regionu – od pomocy finansowej dla gmin i powiatów do realizacji inwestycji własnych Województwa

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 • BIM jako główny komponent cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego: implementacja na poziomie krajowym, adopcja na poziomie przedsiębiorstw oraz edukacja inżynierów

dr inż. Andrzej Borkowski, Politechnika Warszawska

 • Problemy i wyzwania w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

mgr Sławomir Pietera, eko-projektowanie.com.pl INWESTYCJE I ŚRODOWISKO

 • Zielone elewacje – nowoczesne technologie w kształtowaniu wyrazu architektonicznego budynków

dr inż. arch. Justyna Janiak, Politechnika Warszawska

 • Wybrane problemy utrzymania stanu technicznego obiektów zabytkowych

dr inż. Radosław Sekunda, MOIIB

 • Działania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jako jedno z głównych zadań Izby wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

mgr inż. Ilona Łącka, Przewodnicząca OKK MOIIB

 • Dyskusja

1800– 2300 Wieczorne spotkanie integracyjne

Dzień 21 lipca 2023 r. (sobota)

Regaty o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa