O konferencji

Cele:

▪ Promocja nowoczesnych technologii, systemów i wyrobów budowlanych
▪ Promocja osiągnięć naukowych
▪ Promocja rynku budowlanego

Organizatorzy:

Patronat honorowy: